Tabela 1. Zależność ciśnienia pary nasyconej alkoholu etylowego od temperatury.

(Na podstawie Fig. 4 z artykułu W. J. Crozier et. All, Journal of General Physiology, Vol 19, 523-557).


temperatura cisnienie [mmHg] ciśnienie [atm]

[oC]

5.0 17.6 0.023

6.0 18.3 0.024

7.0 19.3 0.025

8.0 20.3 0.027

9.0 21.5 0.028

10.0 22.9 0.030

11.0 24.3 0.032

12.0 26.0 0.034

13.0 27.7 0.037

14.0 29.7 0.039

15.0 31.7 0.042

16.0 33.9 0.045

17.0 36.2 0.048

18.0 38.7 0.051

19.0 41.3 0.054

20.0 44.1 0.058

21.0 47.0 0.062

22.0 50.0 0.066

23.0 53.2 0.070

24.0 56.5 0.074

25.0 60.0 0.079

26.0 63.6 0.084

27.0 67.4 0.089

28.0 71.2 0.094

29.0 75.3 0.099

30.0 79.5 0.105

31.0 83.8 0.110

32.0 88.2 0.116

33.0 92.8 0.122

34.0 97.6 0.128

35.0 102.4 0.135