Aktualnie realizowane projekty badawcze
1) Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Majka
Tytuł: Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich
Grant NCN: MAESTRO 2
Budżet: 1.2 Mzł

2) Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Płaneta
Tytuł: Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS
Grant NCN: HARMONIA 2
Budżet: 5.0 Mzł

3) Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Płaneta
Tytuł: Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap
Grant NCN: HARMONIA 7
Budżet: 1.5 Mzł

4) Kierownik grantu: dr hab. Paweł Staszel
Tytuł: Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE
Grant NCN: OPUS
Budżet: 0.72 Mzł