Aktualności o fizyce...
 • Biuletyn CERN-u- w tym numerze o udanym wyprowadzeniu wiązki argonu (Ar) dla potrzeb eksperymentu NA61/SHINE. Zakład ZFGM aktywnie uczestniczy we wspomnianym eksperymencie.
 • American Intitute of Physics- organizacja non-profit promująca osiągniecia fizyki i jej zastosowania. Jest wydawcą szeregu czasopism naukowych
 • Brookhaven National Laboratory- wiodący ośrodek badawczy w Stanach Zjednoczonych zajmujący się badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki, w tym badaniem materii kwarkowo-gluonowej
 • Institute of Physics- brytyjskie stowarzyszenie naukowe o zasięgu międzynarodowym. Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem fizyki na polu edukacji, badań i zastosowań.
 • Nature- renomowany magazyn poświęcony naukom przyrodniczym. W magazynie tym publikują swoje artykuły znanni naukowcy.
 • Physics News- serwis internetowy przedstawiający najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych
 • Physics Today- czasopismo of fizyce wydawane przez American Intitute of Physics
 • Studenci o fizyce
 • Termodynamika- skrypt przygotowany przez jednego z naszych studentów
 • i coś o...
 • Linuksie
 • Kubuntu- z tego serwisu można uzyskać najnowszą dystrubucję -kubuntu- (powszechnie używana wersja linuksa)