Prezentacja działalności Zakładu, Grupy badawcze
Prezentacja Zakładu
opis działalności ZFGM
Fizyka jąder superciężkich
Badania związane z poszukiwaniem jąder superciężkich
Kolizje jąder atomowych
Badanie zderzeń jądrowych przy pośrednich energiach
Eksperyment NA61/SHINE
Eksperyment NA61 w CERN
Eksperyment BRAHMS
Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej w eksperymencie BRAHMS
Eksperyment CBM w GSI
Projekt CBM realizowany w GSI
Aparatura badawcza
Budowa elektroniki front-end, specjalitycznych przedwzmacniaczy, detektorów do rejestracji cząstek naładowanych