Pracownicy Zakładu:
Synekura Tel.
Mgr Katarzyna Kutera Sekretariat, pok. G-0-04 (48) 12 664 4523
Inż. Marek Adamczyk Pracownik techniczny, pok. F-0-21 (48) 12 664 4525
Dr hab. Janusz Brzychczyk Pracownik naukowy, pok. G-0-12 (48) 12 664 4705
Mgr inż. Ludomir Dutka Pracownik techniczny, pok. G-0-21 (48) 12 664 4713
Dr Jinesh Kallunkathariyil Pracownik naukowy, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Mgr inż. Tomasz Kawa Doktorant, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Dr hab. Tomasz Kozik Pracownik naukowy, pok. G-0-06 (48) 12 664 4712
Mgr Przemysław Kulig Doktorant, pok. G-0-21 (48) 12 664 4713
Mgr Sebastian Kupny Doktorant, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Dr Dag Larsen Post doc., pok. G-0-10 (48) 12 664 4711
Mgr Paweł Lasko Doktorant, pok. G-0-21 (48) 12 664 4713
Prof. dr hab. Zbigniew Majka Pracownik naukowy, pok. G-0-13 (48) 12 664 4669
Mgr Antoni Marcinek Doktorant, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Mgr Tomasz Pietrzak Doktorant, pok. G-0-21 (48) 12 664 4713
Prof. dr hab. Roman Płaneta Kierownik Zakładu, pok. G-0-15 (48) 12 664 4710
Dr hab. Paweł Staszel Pracownik naukowy, pok. G-0-08 (48) 12 664 4846
Mgr Tomasz Twaróg Doktorant, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Dr hab. Andrzej Wieloch Pracownik naukowy, pok. G-0-14 (48) 12 664 4847
Mgr Oskar Wyszyński(*) Doktorant, pok. F-0-01 (48) 12 664 4717
Mgr Kamila Zelga Doktorant, pok. G-0-10 (48) 12 664 4711
(*) Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.

Osoby stowarzyszone:
Związek z Zakładem Tel.
Mgr Tadeusz Barczyk Emerytowany pracownik techniczny, pok. G-0-21 (48) 12 664 4713
Dr Rafał Najman Były doktorant, współpracuje naukowo z Zakładem