Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt z dr hab.

dr hab. Witold Przygoda

dr hab. Witold Przygoda

Zainteresowania: struktura i oddziaływanie mezonów, rezonanse barionowe, zderzenia elementarne hadronów, bozon Higgsa, detekcja rzadkich sygnałów, tryger wysokiego poziomu w eksperymencie ATLAS, nowoczesne techniki programistyczne (C++, Python)


Kariera akademicka

 • Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej, IF UJ –  2007-2016
 • Asystent, samodzielny fizyk, IF UJ – 2016-2018
 • Adiunkt  w ZFGM, IF UJ – od 1.10.2020

Wykształcenie

 • Magister, Uniwersytet Jagielloński – 1995
 • Doktor, Uniwersytet Jagielloński – 2002
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński – 2018

Zainteresowania badawcze

Jestem specjalistą w zakresie doświadczalnej fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Brałem udział w realizacji wielu eksperymentów zderzeń elementarnych oraz ciężkojonowych. Posiadam doświadczenie w analizie i symulacjach Monte Carlo dla zderzeń elementarnych, szczególnie identyfikacji rzadkich kanałów dielektronowych. Jestem współautorem analizy fal parcjalnych (eksperyment HADES), której wyniki zamieszczono w przeglądzie The Review of Particle Physics (Particle Data Group) – współczynniki rozgałęzień: rozpad Delta Dalitz oraz N(1520) i N(1535). Moja monografia habilitacyjna stanowi kompendium wiedzy na temat produkcji i rozpadów rezonansów barionowych w zderzeniach elementarnych dla energii do kilku GeV.

Posiadam bardzo duże doświadczenie w nowoczesnym programowaniu w języku C++, włączając programowanie wielowątkowe. Jestem wieloletnim wykładowcą programowania oraz technik projektowania obiektowego i uogólnionego. Prowadzę również zajęcia z języka Python.

Jestem członkiem grupy badawczej eksperymentu ATLAS (CERN) pod kierownictwem prof. E. Richter-Wąs. Wraz z grupą z AGH, realizujemy zagadnienia systemu selekcji sygnału wysokiego poziomu (High Level Trigger). Planuję czynny udział w zbliżającym się okresie pomiarowym Run3, a także analizę zderzeń elementarnych pp, włączając rekonstrukcję bozonu Higgsa. Perspektywa pomiarowa eksperymentu ATLAS stawia ogromne wyzwania związane z dużym wzrostem intensywności wiązki w Run4 i konieczność preselekcji danych w oparciu o obliczenia np. na GPUs, i technikach ML.

Wybrane publikacje

 1. J. Adamczewski-Musch, J, O. Arnold, C. Behnke et al., Correlated pion-proton pair emission off hot and dense QCD matter, Phys. Lett. B 819 (2021) 136421
 2. J. Adamczewski-Musch, A. Belyaev, A. Blanco et al., Production and electromagnetic decay of hyperons: a feasibility study with HADES as a phase-0 experiment at FAIR, Eur. Phys. J. A 57 (2021) 138
 3. J. Płażek, J. Smyrski, P. Salabura, W. Przygoda, K. Korcyl, Track finding algorithm using the track road method for the PANDA Forward Tracker, J. Comput. Sci. 55 (2021) 101448
 4. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, E. T. Atomssa et al., Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au plus Au Collisions at root s(NN)=2.4 GeV, Phys. Rev. Lett. 125 (2020) 262301
 5. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, E. T. Atomssa et al., Proton-number fluctuations ins root S-NN=2.4 GeV Au + Au collisions studied with the High-Acceptance DiElectron Spectrometer (HADES), Phys. Rev. C 125 (2020) 024914
 6. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, C. Behnke et al., Two-pion production in the second resonance region in pi- p collisions with the High-Acceptance Di-Electron Spectrometer (HADES), Phys. Rev. C 102 (2020) 024001
 7. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, C. Behnke et al., Identical pion intensity interferometry at root s(NN)=2.4 GeV HADES collaboration, Eur. Phys. J. A 56 (2020) 140
 8. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, C. Behnke et al., Probing dense baryon-rich matter with virtual photons, Nature Phys. 15 (2019) 1040
 9. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, C. Behnke et al., Identical pion intensity interferometry in central Au plus Au collisions at 1.23A GeV HADES Collaboration, Phys. Lett. B 795 (2019) 446
 10. J. Adamczewski-Musch, O. Arnold, E. T. Atomssa et al., Strong absorption of hadrons with hidden and open strangeness in nuclear matter, Phys. Rev. Lett. 123 (2019) 022002