Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty

Eksperyment NA61/SHINE w CERN

Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Płaneta
Tytuł: Eksperyment NA61/SHINE w CERN
Okres: 2021-12-01 - 2024-12-31
Grant MEiN w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”
Budżet: 4 560 456,00 PLN

Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów

Kierownik części grantu realizowanej na UJ: prof. dr hab. Roman Płaneta
Tytuł: Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
Okres: 2020-09-11 - 2023-09-10
Grant NCN: GRIEG-1
Budżet: 1 531 580 PLN

Uczenie maszynowe i wielowymiarowe wielkości mierzalne - nowe podejście do precyzyjnych pomiarów modelu standardowego oraz parzystości CP Higgsa w zderzeniach proton-proton w LHC

Kierownik grantu: prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs
Tytuł: Uczenie maszynowe i wielowymiarowe wielkości mierzalne - nowe podejście do precyzyjnych pomiarów modelu standardowego oraz parzystości CP Higgsa w zderzeniach proton-proton w LHC
Okres: 2018.06.06 - 2021.07.16
Grant NCN: OPUS NCN
Budżet: 531 200 zł

Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC

Kierownik grantu: prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs
Tytuł: Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC
Okres: 2015.07.09 - 2018.07.08
Grant NCN: OPUS NCN
Budżet: 494 500 zł

Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE

Kierownik grantu: dr hab. Paweł Staszel, prof. UJ
Tytuł: Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE
Grant NCN: OPUS 
Budżet: 720 000 zł

Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS

Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Płaneta 
Tytuł: Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS 
Grant NCN: HARMONIA 2 
Budżet: 5 000 000 zł

Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap

Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Płaneta 
Tytuł:  Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap
Grant NCN: HARMONIA 7 
Budżet: 1 500 000 zł

Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich Grant NCN: MAESTRO 2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Majka 
Tytuł: Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich 
Grant NCN: MAESTRO 2 
Budżet: 1.200.000 PLN