Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs

prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs

pokój: G-0-10
telefon: 12 664 4802
e-mail
publikacje w Repozytorium UJ

 

Strona z materiałami dydaktycznymi dla studentów

 

 

Kierunkiem badań naukowych prof. Elżbiety Richter-Wąs jest fenomenologia zderzeń elektron-pozytron i proton-proton przy wysokich energiach. Profesor zajmowała się zarówno rachunkami analitycznymi w perturbacyjnej QED i QCD, jak i ich numerycznymi aplikacjami doprowadzającymi do konkretnych przewidywań fenomenologicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych jej zainteresowania naukowe coraz częściej kierowały się w stronę fizyki eksperymentalnej, a przede wszystkim skupiały się na poszukiwaniu cząstki Higgsa.

4 lipca 2012 r. dwa międzynarodowe zespoły badawcze ATLAS i CMS zbierające dane na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w europejskim laboratorium CERN koło Genewy, ogłosiły obserwacje nowej cząstki o masie około 130 mas protonu (125 GeV). To odkrycie było zgodne z przewidywaniami dotyczącymi cząstki Higgsa w tzw. Modelu Standardowym oddziaływań elementarnych. Obserwacja cząstki Higgsa i pierwsze pomiary jej własności uwieńczyły pół wieku rozwoju teorii oraz eksperymentalnych badań dotyczących zrozumienia struktury i natury oddziaływań cząstek elementarnych. Był to ogromny sukces pracy badawczej, dociekliwości, determinacji i pasji kilku pokoleń fizyków.


Profesor Elżbieta Richter-Wąs brała bezpośredni udział w tych badaniach. Od 1994 roku jest członkiem eksperymentu ATLAS, a w latach 1995-2003 koordynowała pracę grupy w eksperymencie ATLAS zajmującą się opracowywaniem strategii poszukiwania cząstki Higgsa. Uczestniczyła też w końcowych fazach przygotowania i uruchamiania eksperymentu oraz pierwszych analizach danych eksperymentalnych. Rozwijane przez profesor Elżbietę Richter-Wąs strategie analiz eksperymentalnych i programy Monte Carlo zostały z sukcesem wykorzystane, co nadało blasku działalności, która wypełniła treścią ponad 25 lat jej życia naukowego.


Uhonorowana Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie fizyki w roku 2017. Wyróżnienie przyznano jej za „istotny wkład w odkrycie cząstki Higgsa i badanie jej własności w ramach eksperymentu ATLAS w CERN”. Decyzję o przyznaniu nagrody podjęto na Zebraniu Plenarnym Wydziału III Polskiej Akademii Nauk. 

Od 1 stycznia 2020 roku profesor Elżbieta Richter-Wąs została członkiem korespodentem Polskiej Akademi Nauk.

 

Tematy prowadzonych prac dyplomowych.