Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

prof. dr hab. Zbigniew Majka

prof. dr hab. Zbigniew Majka

pokój: G-0-13
telefon: 12 664 4669
e-mail
publikacje w Repozytorium UJ

Profesor Zbigniew Majka jest od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, kiedy to rozpoczął studia fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Tutaj też uzyskał kolejne stopnie w swojej karierze akademickiej. W roku 1996 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych, a w roku 2001 został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego działalność naukowa w dziedzinie fizyki jądrowej w ciągu tych lat była oparta na współpracy naukowej z amerykańskimi i europejskimi  ośrodkami badawczymi, wśród których można wymienić: Kernforschungszentrum  (obecnie KIT) Karlsruhe,  Texas A&M University, Washington University,  Brookhaven National Laboratory, INFN-LNS Catania oraz CERN.

Profesor Majka jest autorem ponad 150 artykułów w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej, a jego czynnik Hirscha wynosi 35. Wyniki swoich prac prezentował ponad 20 razy na sesjach plenarnych międzynarodowych konferencji. Był promotorem 5-ciu rozpraw doktorskich. Jest On także laureatem konkursu grantów MAESTRO w 2012 roku.  

Działalność organizacyjna profesora Majki w ciągu jego wieloletniej pracy obejmowała między innymi: pełnienie funkcji  kierownika Zakładu Fizyki Gorącej Materii, prezesa Oddziału Krakowskiego PTF (2005 – 2007), lokalnego koordynatora Światowego Roku Fizyki – 2005.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność profesora Majki związana z powstawaniem  Międzynarodowego Ośrodka Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt , którego udziałowcem jest Polska. Profesor był w latach 2007 – 2010 dyrektorem ds. badań tego ośrodka i jest w obecnej chwili delegatem polskiego udziałowca w FAIR. Przewodniczy On  także Krajowemu Konsorcjum FEMTOFIZYKA, którego celem jest organizowanie polskiego udziału w przygotowaniu struktury badawczej i eksperymentalnej w  powstającym ośrodku FAIR.

Profesor Zbigniewa Majki został uhonorowany w 2016 r. medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego "Plus ratio quam vis".